Co掺杂ZnO纳米棒的水热法制备及其光致发光性能
王百齐;夏春辉;富强;王朋伟;单旭东;俞大鹏
Hydrothermal Preparation and Photoluminescence Property of Co-Doped ZnO Nanorods
WANG Bai-Qi; XIA Chun-Hui; FU Qiang; WANG Peng-Wei; SHAN Xu-Dong; YU Da-Peng
物理化学学报 . 2008, (07): 1165 -1168 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080708