EXAFS对As-Ge-Te三元体系玻璃体结构研究
赵雅琴,蔡小海,韩万书,陆坤权
EXAFS Study of the Glass Structure of the As-Ge-Te System
Zhao Ya-Qin,Cai Xiao-Hai,Han Wan-Shu,Lu Kun-Quan
物理化学学报 . 1995, (09): 851 -853 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950918