Ni/K 2CO 3/MoS 2低碳醇催化剂的表面结构和电子效应
李德宝;齐会杰;李文怀;孙予罕;钟炳
Surficial Structure and Charge Effects of Ni Promoted K 2CO 3/MoS 2 Catalysts for Higher Alcohols Synthesis
LI De-Bao;QI Hui-Jie;LI Wen-Huai;SUN Yu-Han;ZHONG Bing
物理化学学报 . 2006, (09): 1132 -1136 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060919