C60 Langmuir-Blodgett膜的微结构形态
蒋晓红;张兴堂;李蕴才;黄亚彬;张平余;王德军;杜祖亮
Microstructure of C60 Langmuir-Blodgett Films
JIANG Xiao-Hong;ZHANG Xing-Tang;LI Yun-Cai;HUANG Ya-Bin;ZHANG Ping-Yu;WANG De-Jun;DU Zu-Liang
物理化学学报 . 2005, (02): 209 -213 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050220