CdS/TiO 2复合纳米粒子的光学性质
王斌;高飞;何斌;张冬柏;程虎民;马季铭;齐利民
Optic Property of CdS/TiO 2 Composite Nanoparticle Prepared in the Reversed Microemulsion
Wang Bin;Gao Fei;He Bin;Zhang Dong-Bai;Cheng Hu-Min;Ma Ji-Ming;Qi Li-Min
物理化学学报 . 2003, (01): 21 -24 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20030106