2A12铝合金表面双-(γ-三乙氧基硅丙基)四硫化物薄膜的特性
陈明安;谢玄;戚海英;张新明;李慧中;杨汐
Characterization of Self-assembled Bis-[triethoxysilylpropyl]tetrasulfide Silane Films on Surface of 2A12-T6 Aluminum Alloy
CHEN Ming-An;XIE Xuan;QI Hai-Ying;ZHANG Xin-Ming;LI Hui-Zhong;YANG Xi
物理化学学报 . 2006, (08): 1025 -1029 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060823