Gd@ C 2n的高效合成与提取
孙大勇,刘子阳,郭兴华,徐文国,季怡萍,刘淑莹
High-Yield Synthesis and Extraction of Gd@ C 2n
Sun Da-Yong,Liu Zi-Yang,Guo Xing-Hua,Xu Wen-Guo,Ji Yi-Ping,Liu Shu-Ying
物理化学学报 . 1996, (10): 873 -875 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19961003