PMMA-TiO2有机无机杂化玻璃的制备与表征
张隽,罗胜成,桂琳琳,唐有祺
Synthesisi and Characterization of New PMMA-TiO2 Organic-Lnorganic Hybrid Glasses
Zhang Jun,Luo Sheng-Cheng,Gui Lin-Lin,Tang You-Qi
物理化学学报 . 1996, (04): 289 -292 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19960401