DMA/AOT摩尔比对非水微乳体系临界现象的影响
蔡红兰 安学勤 朱银燕 吕辉鸿 沈伟国
Effects of DMA/AOT Molar Ratio on Critical Behavior of Nonaqueous Microemulsion
CAI Hong-Lan, AN Xue-Qin, ZHU Yin-Yan, LV Hui-Hong, SHEN Wei-Guo
物理化学学报 . 2009, (05): 911 -914 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090510