HCOO在Cu(110)、Ag(110)和Au(110)表面的吸附
庞先勇, 邢斌, 王贵昌, YOSHITADA Morikawa, JUNJI Nakamura
Formate Adsorption on Cu(110), Ag(110) and Au(110) Surfaces
PANG Xian-Yong, XING Bin, WANG Gui-Chang, YOSHITADA Morikawa, JUNJI Nakamura
物理化学学报 . 2009, (07): 1352 -1356 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090715