Fe 3+掺杂TiO 2光催化纤维材料的制备及表征
苏碧桃, 孙佳星, 胡常林, 张小红, 费鹏, 雷自强
Preparation and Characterization of Fe 3+-Doped TiO 2 Photocatalytic Fiber Materials
SU Bi-Tao, SUN Jia-Xing, HU Chang-Lin, ZHANG Xiao-Hong, FEI Peng, LEI Zi-Qiang
物理化学学报 . 2009, (08): 1561 -1566 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090750