IrO 2电极在4-氯苯酚水溶液中的电化学活性
王晓梅, 胡吉明, 张鉴清, 曹楚南
Electrochemical Activity of IrO 2 Electrodes in Aqueous Solutions Containing 4-Chlorophenol
WANG Xiao-Mei, HU Ji-Ming, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan
物理化学学报 . 2009, (09): 1725 -1730 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090803