DNA碱基与高氯酸根共吸附行为的表面增强拉曼光谱研究
崔丽, 任斌, 田中群
Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study on the Co-adsorption of DNA Bases with Perchlorate
CUI Li, REN Bin, TIAN Zhong-Qun
物理化学学报 . 2010, (02): 397 -402 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100136