T-Jump/FTIR技术研究3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱快速热裂解
任晓宁, 刘子如, 王晓红, 赵凤起, 谢明召, 衡淑云
Investigation on the Flash Thermolysis of 3,4-Dinitrofurazan-furoxan by T-Jump/FTIRSpectroscopy
REN Xiao-Ning, LIU Zi-Ru, WANG Xiao-Hong, ZHAO Feng-Qi, XIE Min-Zhao, HENG Shu-Yun
物理化学学报 . 2010, (03): 547 -551 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100236