阿维菌素水乳剂的稳定性
张晓光, 刘洁翔, 王海英, 王满意, 范志金
Stability of Avermyctin Emulsion in Water
ZHANG Xiao-Guang, LIU Jie-Xiang, WANG Hai-Ying, WANG Man-Yi, FAN Zhi-Jin
物理化学学报 . 2010, (03): 617 -625 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100313