Cu-Ni/ γ-Al 2O 3双功能催化剂上二甲醚水蒸气重整制氢
王晓蕾, 潘相敏, 林瑞, 寇素原, 邹卫兵, 马建新
Dimethyl Ether Steam Reforming for Hydrogen Production over Cu-Ni/ γ-A l2O 3 Bi-Functional Catalyst
WANG Xiao-Lei, PAN Xiang-Min, LIN Rui, KOU Su-Yuan, ZOU Wei-Bing, MA Jian-Xin
物理化学学报 . 2010, (05): 1296 -1304 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100322