Cu掺杂铈基材料的乙醇完全氧化活性及热稳定性
王建强, 沈美庆, 王军, 王务林, 贾莉伟
Complete Oxidation of Ethanol and Thermal Stability of Ceria-BasedMaterials Modified by Doping Cu
WANG Jian-Qiang, SHEN Mei-Qing, WANG Jun, WANG Wu-Lin, JIA Li-Wei
物理化学学报 . 2010, (08): 2249 -2254 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100641