NOx分子在[Ag]-MAPO-5 (M=Si, Ti) 分子筛中的吸附
刘洁翔, 张晓光, 段中余, 刘晓莉
NOx Molecule Adsorption in [Ag]-MAPO-5 (M=Si, Ti)Molecular Sieves
LIU Jie-Xiang, ZHANG Xiao-Guang, DUAN Zhong-Yu, LIU Xiao-Li
物理化学学报 . 2010, (10): 2679 -2685 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20101013