Ce掺杂In 2O 3纳米纤维的制备及其三乙胺气敏性能
王金兴, 于连香, 王浩铭, 阮圣平, 李佳静, 吴凤清
Preparation and Triethylamine Sensing Properties of Ce-Doped In 2O 3 Nanofibers
WANG Jin-Xing, YU Lian-Xiang, WANG Hao-Ming, RUAN Sheng-Ping, LI Jia-Jing, WU Feng-Qing
物理化学学报 . 2010, (11): 3101 -3105 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20101126