Q235钢在假单胞菌和铁细菌混合作用下的腐蚀行为
段冶, 李松梅, 杜娟, 刘建华
Corrosion Behavior of Q235 Steel in the Presence of Pseudomonas and Iron Bacteria
DUAN Ye, LI Song-Mei, DU Juan, LIU Jian-Hua
物理化学学报 . 2010, (12): 3203 -3211 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20101221