Pb 1-xTb xTi 1-xMn xO 3 (0≤ x≤0.10)固溶体的合成、结构与表征
范敏, 李国宝, 王东伟, 金头男, 廖复辉, 林建华
Synthesis, Structure and Characterization of Pb 1-xTb xTi 1-xMn xO 3 (0≤ x≤0.10) Solid Solutions
FAN Min, LI Guo-Bao, WANG Dong-Wei, JIN Tou-Nan, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua
物理化学学报 . 2011, (04): 990 -994 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110428