La 2CoAlO 6催化剂的制备及其甲烷催化燃烧性能
张慧敏, 胡瑞生, 胡佳楠, 张玉龙
Preparation and Catalytic Activities of La 2CoAlO 6 for Methane Combustion
ZHANG Hui-Min, HU Rui-Sheng, HU Jia-Nan, ZHANG Yu-Long
物理化学学报 . 2011, (05): 1169 -1175 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110502