AOT/水/甲苯微乳体系的第二维里系数和液滴间的相互作用
彭旭红, 郑佩珠, 马元明, 殷天翔, 安学勤, 沈伟国
The Second Virial Coefficient and Droplet Interaction of AOT/Water/Toluene Microemulsion
PENG Xu-Hong, ZHENG Pei-Zhu, MA Yuan-Ming, YIN Tian-Xiang, AN Xue-Qin, SHEN Wei-Guo
物理化学学报 . 2011, (05): 1026 -1030 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110503