TiO2纳米晶复合纳米棒染料敏化太阳能电池
刘润花, 张森, 夏新元, 云大钦, 卞祖强, 赵永亮,
DSSCs Using a Nanoparticle/Nanorod Composite TiO2 Film as a Photoanode
LIU Run-Hua, ZHANG Sen, XIA Xin-Yuan, YUN Da-Qin, BIAN Zu-Qiang, ZHAO Yong-Liang
物理化学学报 . 2011, (07): 1701 -1706 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110734