LiV3O8在Li2SO4水溶液中的电化学性能
刘黎, 田方华, 王先友, 周萌
Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution
LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng
物理化学学报 . 2011, (11): 2600 -2604 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20111126