Cu掺杂MgF 2晶体的电子结构及光学特性
张治宇, 韩培德, 张彩丽, 张雪, 孙向雷, 李玉平
Electronic Structures and Optical Properties of Cu:MgF 2 Crystal
ZHANG Zhi-Yu, HAN Pei-De, ZHANG Cai-Li, ZHANG Xue, SUN Xiang-Lei, LI Yu-Ping
物理化学学报 . 2012, (02): 324 -330 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201112061