Ce/Tb/Sm共掺杂CaO-B2O3-SiO2发光玻璃的白光发射及其发光颜色调控
乔荫颇, 朱振峰, 张燕斌, 刘佃光, 王冰清, 张志春
Tunable White Emitting in Ternary Ce/Tb/Sm Codoped CaO-B2O3-SiO2 Glasses
QIAO Yin-Po, ZHU Zhen-Feng, ZHANG Yan-Bin, LIU Dian-Guang, WANG Bing-Qing, ZHANG Zhi-Chun
物理化学学报 . 2012, (03): 706 -710 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201112162

0 112162

0 0