CH 2BrCl在265 nm光解产生的氯甲基自由基的振动内能
张秀, 吴东, 唐碧峰
Vibrational Internal Energy of Chloromethyl Radical Formed by the Photodissociation of CH 2BrCl at 265 nm
ZHANG Xiu, WU Dong, TANG Bi-Feng
物理化学学报 . 2012, (05): 1045 -1053 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201203061