La-Ni-Mo-B非晶态催化剂的制备及其苯酚加氢脱氧催化性能
王威燕, 张小哲, 杨运泉, 杨彦松, 彭会左, 罗和安
Preparation of La-Ni-Mo-B Amorphous Catalyst and Its Catalytic Properties for Hydrodeoxygenation of Phenol
WANG Wei-Yan, ZHANG Xiao-Zhe, YANG Yun-Quan, YANG Yan-Song, PENG Hui-Zuo, LUO He-An
物理化学学报 . 2012, (05): 1243 -1251 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201203081