Ti xV 1-xO 2薄膜的光学及相变特性
胡文亮, 徐刚, 马健伟, 熊斌, 史继富
Optical and Phase Transition Properties of Ti xV 1-xO 2 Thin Films
HU Wen-Liang, XU Gang, MA Jian-Wei, XIONG Bin, SHI Ji-Fu
物理化学学报 . 2012, (06): 1533 -1538 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201203191