CuO-SBA-15的表面酸性对燃料油吸附脱硫的影响
邵新超, 段林海, 武玉叶, 秦玉才, 于文广, 王源, 李怀雷, 孙兆林, 宋丽娟
Effect of Surface Acidity of CuO-SBA-15 on Adsorptive Desulfurization of Fuel Oils
SHAO Xin-Chao, DUAN Lin-Hai, WU Yu-Ye, QIN Yu-Cai, YU Wen-Guang, WANG Yuan, LI Huai-Lei, SUN Zhao-Lin, SONG Li-Juan
物理化学学报 . 2012, (06): 1467 -1473 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201203312