Au 12M (M=Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl)团簇的结构、稳定性和电子性质
赵高峰, 王银亮, 孙建敏, 王渊旭
Geometries, Stabilities and Electronic Properties of Au 12M (M=Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl) Clusters
ZHAO Gao-Feng, WANG Yin-Liang, SUN Jian-Min, WANG Yuan-Xu
物理化学学报 . 2012, (06): 1355 -1360 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201204063