In 2O 3/CdO复合材料的制备及气敏特性
陈鹏鹏, 王兢, 姚朋军, 杜海英, 李晓干
Synthesis and Gas Sensitivity of In 2O 3/CdO Composite
CHEN Peng-Peng, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, LI Xiao-Gan
物理化学学报 . 2012, (06): 1539 -1544 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201204101