Ga和Cu/In衬底上电沉积金属Ga
张超, 敖建平, 王利, 姜韬, 孙国忠, 何青, 周志强, 孙云
Electrodepositied Gallium on Gallium and Copper/Indium Substratess
ZHANG Chao, AO Jian-Ping, WANG Li, JIANG Tao, SUN Guo-Zhong, HE Qing, ZHOU Zhi-Qiang, SUN Yun
物理化学学报 . 2012, (08): 1913 -1922 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201205153