Al 掺杂对Mg 2Ni 合金的电子结构及贮氢性能的影响
蓝志强, 肖潇, 苏鑫, 陈捷狮, 郭进
Effect of Doping with Aluminium on the Electronic Structure and Hydrogen Storage Properties of Mg 2Ni Alloy
LAN Zhi-Qiang, XIAO Xiao, SU Xin, CHEN Jie-Shi, GUO Jin
物理化学学报 . 2012, (08): 1877 -1884 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201205281