Mg、Ti离子复合掺杂改性磷酸铁锂正极材料及其电池性能
王震坡, 刘文, 王悦, 赵春松, 张淑萍, 陈继涛, 周恒辉, 张新祥
Synthesis and Characterization of Mg and Ti Ions Co-Doped Lithium Iron Phosphate and Its Lithium-Ion Batteries
WANG Zhen-Po, LIU Wen, WANG Yue, ZHAO Chun-Song, ZHANG Shu-Ping, CHEN Ji-Tao, ZHOU Heng-Hui, ZHANG Xin-Xiang
物理化学学报 . 2012, (09): 2084 -2090 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201207043