SBA-15负载高分散纳米NiO的丙烷氧化脱氢制丙烯催化性能
鲁怀乾, 石磊, 何冲, 翁维正, 黄传敬, 万惠霖
Highly-Dispersed NiO Nanoparticles on SBA-15 for Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene
LU Huai-Qian, SHI Lei, HE Chong, WENG Wei-Zheng, HUANG Chuan-Jing, WAN Hui-Lin
物理化学学报 . 2012, (11): 2697 -2704 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201207091