Pt/Fe双金属Fischer-Tropsch催化剂的设计、合成及表征
曹崇江, 刘晓庚, 鞠兴荣, 陈晓荣
Design, Synthesis and Characterization of Pt/Fe Bimetallic Fischer-Tropsch Catalyst
CAO Chong-Jiang, LIU Xiao-Geng, JU Xing-Rong, CHEN Xiao-Rong
物理化学学报 . 2013, (11): 2475 -2480 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201310101