Ce 0.8Nd 0.2O 1.9-La 0.95Sr 0.05Ga 0.9Mg 0.1O 3-δ固体复合电解质的结构和电性能
汪秀萍, 周德凤, 杨国程, 孙世成, 李朝辉
Structure and Electrical Properties of Ce 0.8Nd 0.2O 1.9-La 0.95Sr 0.05Ga 0.9Mg 0.1O 3-δ Solid Composite Electrolytes
WANG Xiu-Ping, ZHOU De-Feng, YANG Guo-Cheng, SUN Shi-Cheng, LI Zhao-Hui
物理化学学报 . 2014, (1): 95 -101 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201311141