Fe掺杂g-C3N4的制备及其可见光催化性能
金瑞瑞, 游继光, 张倩, 刘丹, 胡绍争, 桂建舟
Preparation of Fe-Doped Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity
JIN Rui-Rui, YOU Ji-Guang, ZHANG Qian, LIU Dan, HU Shao-Zheng, GUI Jian-Zhou
物理化学学报 . 2014, (9): 1706 -1712 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201406272