Dy(Ⅲ)离子在LiCl-KCl熔盐中的电化学行为及Dy-Ni金属间化合物的选择性制备
李梅, 孙婷婷, 刘斌, 韩伟, 孙扬, 张密林
Electrochemical Behavior of Dy(Ⅲ) and the Selective Formation of Dy-Ni Intermetallic Compounds in LiCl-KCl Eutectic Melts
LI Mei, SUN Ting-Ting, LIU Bin, HAN Wei, SUN Yang, ZHANG Mi-Lin
物理化学学报 . 2015, (2): 309 -314 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201412182