β-Bi2O3修饰Bi2WO6光催化降解苯酚及其可能机理
李晓金, 盛珈怡, 陈海航, 许宜铭
Improved Photocatalytic Degradation of Phenol over β-Bi2O3 Modified Bi2WO6 and Possible Mechanism
LI Xiao-Jin, SHENG Jia-Yi, CHEN Hai-Hang, XU Yi-Ming
物理化学学报 . 2015, (3): 540 -544 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201501131