PbO-PbI 2复合物膜转化的CH 3NH 3PbI 3钙钛矿薄膜及其光电特性
丁绪坤, 李效民, 高相东, 张树德, 黄宇迪, 李浩然
Optical and Electrical Properties of CH 3NH 3PbI 3 Perovskite Thin Films Transformed from PbO-PbI 2 Hybrid Films
DING Xu-Kun, LI Xiao-Min, GAO Xiang-Dong, ZHANG Shu-De, HUANG Yu-Di, LI Hao-Ran
物理化学学报 . 2015, (3): 576 -582 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201501201