Pu在Gd 2Zr 2O 7基质中的模拟固化: (Gd 1-xCe x) 2Zr 2O 7+x的热物理性能研究
夏祥来,李林艳,郭放,苏伟,刘艳,陈晓谋,潘社奇
Simulation of the Immobilization of Pu in the Gd 2Zr 2O 7 Matrix by Investigating the Thermophysical Properties of (Gd 1-xCe x) 2Zr 2O 7+x
Xiang-Lai. XIA,Lin-Yan. LI,Fang. GUO,Wei. SU,Yan. LIU,Xiao-Mou. CHEN,She-Qi. PAN
物理化学学报 . 2015, (9): 1810 -1814 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201507203