Sb 2S 3纳米粒子修饰ZnO纳米片微纳分级结构的光电化学性能
郝彦忠,郭志敏,孙宝,裴娟,王尚鑫,李英品
Photoelectrochemical Properties of Hierarchical ZnO Nanosheets Micro- Nanostructure Modified with Sb 2S 3 Nanoparticles
Yan-Zhong. HAO,Zhi-Min. GUO,Bao. SUN,Juan. PEI,Shang-Xin. WANG,Ying-Pin. LI
物理化学学报 . 2015, (11): 2109 -2116 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201509151