P2型钠离子电池正极材料Na 0.66Mn 0.675Ni 0.1625Co 0.1625O 2的表面重构及其演变的电子显微表征
黄威,邬春阳,曾跃武,金传洪,张泽
Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na 0.66Mn 0.675Ni 0.1625Co 0.1625O 2 for Sodium-Ion Batteries
Wei HUANG,Chun-Yang WU,Yue-Wu ZENG,Chuan-Hong JIN,Ze ZHANG
物理化学学报 . 2016, (6): 1489 -1494 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB2016032802