Al2O3/Au(111)反相催化剂在CO氧化反应中界面作用的理论研究
顾勇冰,蔡秋霞,陈先朗,庄镇展,周虎,庄桂林,钟兴,梅东海,王建国
Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts
Yong-Bing GU,Qiu-Xia CAI,Xian-Lang CHEN,Zhen-Zhan ZHUANG,Hu ZHOU,Gui-Lin ZHUANG,Xing ZHONG,Dong-Hai MEI,Jian-Guo WANG
物理化学学报 . 2016, (7): 1674 -1680 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB2016032806