β位取代基对咔咯锰(Ⅴ)氧配合物电子吸收光谱的影响
陈华彬,章小慧,龚丽珍,何婧,许旋,徐志广,刘海洋
Effect of β-Substituents on the Electronic Absorption Spectra of Manganese(Ⅴ)-oxo Corrole Complexes
Hua-Bin CHEN,Xiao-Hui ZHANG,Li-Zhen GONG,Jing HE,Xuan XU,Zhi-Guang XU,Hai-Yang LIU
物理化学学报 . 2016, (8): 1983 -1989 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201604222