Fukui函数和局域软度应用于亲电加成反应的区位选择性的研究
朱尊伟,杨巧凤,徐珍珍,赵东霞,樊红军,杨忠志
Fukui Function and Local Softness Related to the Regioselectivity of Electrophilic Addition Reactions
Zunwei ZHU,Qiaofeng YANG,Zhenzhen XU,Dongxia ZHAO,Hongjun FAN,Zhongzhi YANG
物理化学学报 . 2018, (5): 519 -527 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201710126