α-Cu2Se精细结构的球差校正扫描透射电镜表征
陈陆, 刘军, 王勇, 张泽
Characterization of α-Cu2Se Fine Structure by Spherical-Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope
Lu CHEN, Jun LIU, Yong WANG, Ze ZHANG
物理化学学报 . 2019, (2): 139 -144 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201805111